Sức khỏe

Bắc Bộ liên tục mưa lớn, nhà máy thủy điện hoạt động thế nào?